เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทริปเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง 8-9 ท่าน หากกรณีท่านประสงค์เดินทางน้อยกว่า 8 ท่านทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามที่ได้ตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วแต่ตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พักตามที่บริษัทจัดให้ในรายการหรือเทียบเท่าใรระดับเดียวกัน (ห้องล่ะ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านล่ะ 1,000 บาท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยวนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
79/1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทร
0818766519
อีเมล

2 วัน 1 คืน

place ลำปาง - เชียงใหม่
โดย อาร์พีที ทราเวล
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
ทริปนี้เที่ยวม่อนแจ่มดินแดนแห่งดอกไม้ เช็คอินนี้ไม่พลาดกับวิวสวยๆของดอยม่อนแจ่ม อิ่มอกอิ่มใจ...ม่วนใจ๋ขนาดแอ๋ววัดที่เชียงดาว
รายละเอียดการเดินทาง
07.00 คณะพบกันที่จุดนัดพบ

คณะพบกันที่จุดนัดพบ โดยการต้อนรับจากทีมงานอาร์พีที ทราเวล ด้วยรอยยิิ้ม และไมตรีจิต พร้อมออกเดินทางสู่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยทริปนี้เราเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี

10.00 ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม “ชมสวนดอกไม้วิวทิวทัศน์ และเช็คอินกันให้สุด ณ ม่อนแจ่ม”

12.00 ครัวบ้านฉัน

พักรับประทานอาหารแสนอร่อย พร้อมกับวิวสวยๆที่ร้าน"ครัวบ้านฉัน"กันเลย...

14.00 วัดบ้านเด่น

วัดหลังคาสีน้ำเงินอันลือเลื่องถึงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นสง่า ครั้งหนึ่งที่ต้องเคยไปสัมผัส

17.00 เชียงดาว เนส รีสอร์ท (Chiang Dao Nest resorts)

เดินทางถึงเชียงดาว เนส รีสอร์ท ที่พักท่ามกลางธรรมชาติกลางหุบเขาในบรรยากาศเย็นสบาย ใกล้ชิดกับดอยหลวงเชียงดาว นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 เชียงดาว เนส เรสเตอรองค์ (Chiang Dao Nest restaurant)

รับประทานอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติแสนสงบ ที่ เชียงดาว เนส เรสเตอรองค์ ช่างได้อรรถรสเสียยิ่งกะไร

7.00 เชียงดาว เนส รีสอร์ท (Chiang Dao Nest resorts)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

8.30 จุดชมวิวเขาหลวงเชียงดาว

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก และแนะนำทุกท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวเขาหลวงเชียงดาว “ภูหลวงเชียงดาวแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่ปิงหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน”

9.30 วัดถ้ำเชียงดาว

“วัดถ้ำเชียงดาวนี้มีประวัติความเป็นมาอันช้านาน มีสิ่งอัศจรรย์ที่รอคุณเข้ามาสัมผัส คู่ควรแก่การสักการะขอพรเป็นศิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว”

11.00 วัดถ้ำปากเปียง

“อีกวัดหนึ่งหากคุณมาถึงเชียงดาวแล้ว...ไม่ควรพลาดเข้าไปกราบไห้วสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลชัย”

12.00 ร้านขาหมูเชียงดาว (เจ้าเก่า)

อิ่มอร่อยกับร้านขาหมูสูตรอากง ขาหมูเผา+ตุ่นถ่าน ดั้งเดิมกว่า 60 ปี

13.30 สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง

“กราบนมัสการหลวงปู่สิม พุทธาจาโร พระอริยสงฆ์ แห่งวัดถ้ำผาปล่อง ภูหลวงเชียงดาว”

18.30

เดินทางถึง จ.ลำปางโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความสุขและความประทับใจ

ปิด x
บริษัท : อาร์พีที ทราเวล
โทร : 0818766519
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว