เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทริปเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง 8-9 ท่าน หากกรณีท่านประสงค์เดินทางน้อยกว่า 8 ท่านทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามที่ได้ตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วแต่ตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พักตามที่บริษัทจัดให้ในรายการหรือเทียบเท่าใรระดับเดียวกัน (ห้องล่ะ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านล่ะ 1,000 บาท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยวนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
79/1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทร
0818766519
อีเมล

2 วัน 1 คืน

place ลำปาง - น่าน
โดย อาร์พีที ทราเวล
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
“อุ่นไอกับบรรยากาศเมืองน่าน ความสวยงามของวัดวาอารามแห่งนันทบุรีศรีนครน่านที่แผงไฟด้วยเสน่ห์ของความสงบเรียบง่ายของบ้านเมืองแห่งนี้ รอท่านมาสัมผัสเสมอ"
รายละเอียดการเดินทาง
07.00 จุดนัดพบ

คณะพบกันที่จุดนัดพบ โดยการต้อนรับจากทีมงานอาร์พีที ทราเวล ด้วยรอยยิิ้ม และไมตรีจิต พร้อมออกเดินทางสู่เมืองนันทบุรีศรีนครน่าน จ.น่าน โดยทริปนี้เราเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี

10.15 เสาหลักเมืองน่าน

“กราบไหว้เสาหลักเมืองเมืองน่านเพื่อขอพรเป็นศิริมคลแก่ท่าน”

10.30 วัดมิ่งเมือง

“พระอุโบสถสีขาวสะอาดสวยงามเป็นศรีแก่เมืองน่าน”

11.00 วัดศรีพันต้น

“พระอุโบสถสีทองอร่ามตาดังกับว่าความมั่งคั่งบังเกิดขึ้นต่อหน้าท่าน

11.30 วัดหัวข่วง

“วัดแบบล้านนาเก่าแก่ ดูแล้วคงความรู้สึกให้หวนหาอดีตที่สวยงามในคราก่อน"

12.00 ร้านวันดาข้าวแกง

พักรับทานอาหารกลางวัน แบบอิ่มอร่อยกันที่ร้านวันดา เป็นร้านข้าวแกงเก่าแก่ของน่าน บรรยากาศแบบบ้านๆ แต่รสชาติเด็ดถึงใจบอกเลย...

13.45 วัดพญาภู (พระอารามหลวง)

“กราบขอพรพระประธานวัดพญาภู วัดเก่าแก่แห่งน่านบุรีอันศักดิ์สิทธิ์”

14.30 โฮงเจ้าฟองคำ

“ชมวิถีการใช้ชีวิตของคนยุคก่อนที่ได้สืบทอดมาสู่คนยุคเรา” (ปิดทำการทุกจันทร์-อังคาร)

15.15 วัดภูมินทร์

“อดใจไว้นะ มาขอพรพระเจ้าสี่ทิศ กระซิบรักให้บันลือโลก...ไปเลย”

16.00 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

“งดงามยิ่งเป็นมิ่งแก้วมิ่งขวัญนันทบุรี ด้วยพระธาตุช้างค้ำ”

17.00 น่าน เทรชเชอร์ โฮเตล (Nan Treasure Hotel)

เข้าพักที่โรงแรม น่าน เทรชเชอร์ โฮเตล และพักผ่อนตามอัศยาศัย

18.30 ร้านอาหารสวนสะเนียน

รับประทานหารมื้อค่ำบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ที่ร้านอาหารสวนสะเนียน ฟินสุดๆกันไปเลย...

07.00 น่าน เทรชเชอร์ โฮเตล (Nan Treasure Hotel)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

8.30 วัดพระธาตุเขาน้อย

เช็คเอาท์จากโรงแรม และอธิบายโปรแกรมท่องเที่ยวในวันที่ 2 เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาบนยอดเขาน้อยสวยสดงดงามมาก

10.30 วัดพระธาตุแช่แห้ง

“กราบพระธาตุแช่แห้งอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศิริมงคลชัยแก่ท่าน และครอบครัวของท่าน”

12.00 ร้านคัวฮอม (Kuahorm)

รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มรสเมนูแนะนำของร้านคัวฮอม ข้าวมันไก่รสเด็ด กับสุกี้น้ำซุบละมุน

14.00 วัดศรีมงคล (วัดบ้านก๋ง)

กราบพระวัดศรีมงคลเป็นมงคล ชมวิวงามๆก่อนเดินทางกลับให้ตรึงใจ

18.30 ลำปาง

เดินทางกลับถึง จ.ลำปาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ตราตรึง

ปิด x
บริษัท : อาร์พีที ทราเวล
โทร : 0818766519
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว