เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทริปเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง 8-9 ท่าน หากกรณีท่านประสงค์เดินทางน้อยกว่า 8 ท่านทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามที่ได้ตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วแต่ตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พักตามที่บริษัทจัดให้ในรายการหรือเทียบเท่าใรระดับเดียวกัน (ห้องล่ะ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านล่ะ 1,000 บาท
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยวนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
79/1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทร
0818766519
อีเมล

2 วัน 1 คืน

place ลำปาง - แพร่
โดย อาร์พีที ทราเวล
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
“เที่ยววัดเป็นศรี แอ๋ววิถีคุ้มเจ้าหลวง ณ เมืองแพร่"
รายละเอียดการเดินทาง
07.00 จุดนัดพบ

คณะพบกันที่จุดนัดพบ โดยการต้อนรับจากทีมงานอาร์พีที ทราเวล ด้วยรอยยิิ้ม และไมตรีจิต พร้อมออกเดินทางสู่เมืองแพร่ โดยทริปนี้เราเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี

08.45 ศาลหลักเมืองแพร่

“กราบไหว้เสาหลักเมืองเมืองแพร่เพื่อขอพรเป็นศิริมคลแก่ท่าน”

09.15 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

“วัดเก่าแก่สำคัญแต่โบราณคือวัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง”

10.00 วัดพระนอน

“พระพุทธรูปนอนสีทองอร่ามตา ซิ่งเป็นวัดที่เก่าก่าอีกวัดหนึ่งคู่เมืองแพร่”

10.30 คุ้มวงศ์บุรี

“ชมความวิจิตรของเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป สีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแต่ดั้งเดิม”

12.00 วงศ์บุรีโฮมเตอร์รองท์

พักรับประทานอาหารกลางวันกันที่ วงศ์บุรีโฮมเตอร์รองท์ ลิ้มรสข้าวซอยรสชาติกลมกล่อม ถือว่าเด็ดครับ พร้อมกับบบรยากาศการตกแต่งร้ารแบบย้อนยุคสมัย 100 กว่าปีที่ผ่านมา

13.00 คุ้มวิชัยราชา

“เรือนไม้โบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชาวแพร่”

13.30 คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์

“เยี่ยมชมคุ้มอันงดงามใหญ่โต แสดงถึงความมั่งคั่งของยุคก่อนแก่ของเจ้าเมืองแพร่”

14.30 วัดนาคูหา

“ไหว้พระขอพรวัดนาคูหาแล้ว ยังได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามได้กลิ่นไอล้านนาแต่โบราณมาก ๆเลย...”

16.30 วัดพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ (พระธาตุอินแขวนจำลอง)

“พุทธสถานที่มีความงดงามยิ่ง เป็นมิ่งแก้วมิ่งขวัญให้กับเมืองแพร่ ที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดรับพลังฟ้าดิน (หยิน หยาง )ตามตำราจีนกันอีกด้วยครับ และสำหรับอากาศของที่นี่แล้วติดอันดับโอโซนอันดับที่ 7 ของเมืองไทยเลยนะครับ”

18.30 ครัวพี่เลี้ยน

รับประทานอาหารมื้อค่ำที่ครัวพี่เลียน อร่อยเต็มรสชาติทุกเมนู

19.30 แพร่ นาครา โฮเตล (Phrae Nakara Hotel)

เข้าที่พัก ณ โรงแรม แพร่ นาครา โฮเตล และพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 แพร่ นาครา โฮเตล (Phrae Nakara Hotel)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 วัดพระธาตุดอยเล็ง

เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก และอธิบายรายการท่องเที่ยวในวันที่ 2 แล้วเดินทางไปยังพระธาตุดอยเล็ง “พระธาตุดอยเล็งสูงเสียดฟ้าเป็นมิ่งมงคลให้แก่เมืองแพร่แห่งนี้ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงสามารถมองเห็นเมืองแพร่ที่อยู่ทางลุ่มได้อย่างชัดเจน

10.30 วัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง)

“กราบพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่เป็นศิริมงคลชัยแก่ท่าน และครอบครัวของท่าน”

12.00 ขนมจีนน้ำย้อย กาดน้ำทอง

พักรับประทานอาหารกลางวันกันที่ "ร้านขนมจีนน้ำย้อย กาดน้ำทอง" “ขนมจีนน้ำย้อย” เมนูนี้ทางร้านจะเสิร์ฟขนมจีนเส้นสดและน้ำซุปหมูใส่เลือดมาให้ สามารถตักน้ำพริกน้ำย้อย และผักสดฟรีได้ฟรีแบบไม่อั้น เมนูนี้ถือเป็นของกินเมืองแพร่ที่เด็ดสุด ๆ ไปเลย”

13.30 วัดจอมสวรรค์

“กราบพระวัดพม่าอันเก่าแก่ เพื่อโชคลาภทันใจปอง และชุมเย็นจิตใจ”

14.30 วัดพุทธวิชิตมาร (ร.ร.ป่าไม้เก่า)

“พระพุทธวิชิตมาร พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวเมืองแพร่นับถือกันว่ามีอานุภาพมาก อธิ-ฐานสิ่งใดด้วยใจที่ตั้งมั่นศรัทธาแล้วก็จะประสบผลสำเร็จดังใจปราถนา”

17.00 ลำปาง

เดินทางถึง จ.ลำปาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ไม่อาจืมเลือน

ปิด x
บริษัท : อาร์พีที ทราเวล
โทร : 0818766519
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว