เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคานี้รวม
1.รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
2.รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
3.ห้องพัก 1 คืน (พักคู่)
4.สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
5.ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
6.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
10/383 ซอย- ถนนขวาง ตำบลวิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร
0986711095
อีเมล

2 วัน 1 คืน

place ยะลา - พัทลุง
โดย บริษัท ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ จำกัด
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
บริษัท ภูเก็ตพัชทรี ทัวร์ ซึ่งมีประสบการณ์การนำเที่ยวมากกว่า 20 ปี โดยได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตราฐาน Sha ไม่ว่าจะเป็นการนำเที่ยวทางบกและทางน้ำ อีกทั้งทางบริษัทมีบุคลากร ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ซึ่งทำให้มีความพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกท่านเป็นอย่างดี ซึ่งเราจะนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
รายละเอียดการเดินทาง
06.30 น. จุดนัดพบ

คณะพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดพบ

06.45 น. เดินทางสู่จังหวัดพัทลุง

ออกเดินทางสู่จังหวัดพัทลุงใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม. พร้อมบริการอาหารเช้าและกิจกรรมสันทนาการบนรถ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้านที่ร้านวิวยอ

14.00 น. โรงแรม เล เดอบัวและล้านบัวรีสอร์ต

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรม เล เดอบัวและล้านบัวรีสอร์ต เพื่อเช็คอินเข้าที่พัก

14.30 น ตลาดสวนไผ่

นำคณะเที่ยวชม ตลาดสวนไผ่ (วันเสาร์) อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมสินค้าท้องถิ่นเลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน ขนมและอื่นๆตามอัธยาศัย

15.30 น . นาโปแก

แวะชมนาโปแกการทำเกษตรวิถีผสม ชมสาธิตการทำนา เกี่ยวข้าว สมัยอดีต(1 ชม.)

17.00 น. สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สะพานยาวที่สุดในประเทศ

ถ่ายรูปหมู่คณะกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยทอดยาวเชื่อม 2 จังหวัดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงาม

17.30 น. ทะเลน้อย(อุทยานนกน้ำ)

เดินชมทะเลน้อย (อุทยานนกน้ำ) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ 17,500 ไร่ ให้คณะแวะซื้อและรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดทะเลน้อย (วันเสาร์จะมีตลาดใหญ่)มีสินค้าท้องถิ่น ของฝากจากพัทลุงให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง ปลาเค็ม ไตปลา ปลาดุกร้า ของขึ้นชื่อพัทลุง กระเป๋าจูด กระเป๋าสาน

19.00 น. กลับที่พัก

เดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

6.30-08.00 น. ทะเลน้อย(อุทยานนกน้ำ)

นำคณะล่องเรือชมอุทยานนกน้ำ ทะเลน้อย ซึ่งทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมยาม 2กิโลเมตรเชื่อม ระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ล่องเรือชมฝูงนกนานาชนิด ชม ทะเลบัวแดงหรือ ทะเลบัวสาย และพืชพันธุ์น่าสนใจอื่นๆมากมาย

8.30 น. ทานอาหารเช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ทางคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอาท์

10.30 น. ตลาดใต้โตนด

นำคณะ แวะชมตลาดใต้โตนด( เปิดเฉพาะวันอาทิตย์) ให้เลือกรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันและซื้อเสบียง เตรียมพร้อมเดินทางกลับสู่ภูเก็ต กิจกรรมสันทนาการบนรถ

17.30 น. เดินทางกลับสู่จังหวัดยะลา

คณะเดินทางกกลับถึงเบตง (ยะลา)โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ปิด x
บริษัท : บริษัท ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ จำกัด
โทร : 0986711095
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว