เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าวรวมรายการต่อไปนี้


1. ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า(พักคู่) โรงแรมจักรดาว เมาท์เท่น วิว(3 ดาว หรือเทียบเท่า) 1 คืน


2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ


3. ค่าอาหารว่างบนรถ 2 ชุด ส่วนน้ำดื่มบนรถมีตลอดการเดินทาง


4. ค่าอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ เครื่องดื่มซอฟท์ดริ๊ง กิจกรรมสันทนาการ


5. ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง


6. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามโปรแกรม


7. ค่าจ้างมัคคุเทศก์เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดรายการ


8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท


9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


 


ราคาดังกล่าวไม่รวม


1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักท่องเที่ยว


2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม


 


หมายเหตุ


โปรแกรมเดินทางอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรณีสภาพดินฟ้าอากาศ การจราจร หรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นใด ทางบริษัทจะแจ้งนักท่องเที่ยวโดยเร็ว ทันทีที่ทราบว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
40/213 ซอยพระยาสุเรนทร์40 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร
0968799465
อีเมล

กรุงเทพฯ-นครนายก: ไหว้พระ-ชมเขื่อน-เยือนน้ำตก

place กรุงเทพมหานคร - นครนายก
โดย บริษัท รภัสสา789 จำกัด
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
มัคคุเทศก์มืออาชีพจะนำท่านเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกตามโปรแกรม ไหว้พระ-ชมเขื่อน และเยือนน้ำตก ด้วยรถบัสปรับอากาศที่แสนสะดวกสบายและปลอดภัย เริ่มจากช่วงเช้าของวันแรกจะประเดิมความเป็นศิริมงคลของคณะ โดยมุ่งหน้าสู่ อุทยานพระพิฆเณศ ต.สาริกา เพื่อกราบสักการะขอพรจากองค์พระพิฆเณศ เทพแห่งความสำเร็จและการเอาชนะปัญหาอุปสรรคทั้งปวง จากนั้นจะรับประทานอาหารกลางวันกัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บนเส้นทางไปน้ำตกวังตะไคร้ ช่วงบ่ายจะพาท่านไปเยือนน้ำตกวังตะไคร้ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนอิริยาบท สูดอากาศบริสุทธิ์ ภายใต้บรรยากาศน้ำตกอันร่มเย็นชุ่มชื่น และในช่วงบ่ายคล้อยก่อนเข้าสู่ยามเย็น เราจะนำท่านไปชมทิวทัศน์อันสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาของเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญอันเนื่องมาจากพระราชดำริของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตกเย็นก็จะเดินทางไปเช็คอินที่พัก ณ โรงแรมจักรดาว เมาท์เท่น วิว รับประทานอาหารค่ำและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน................. สำหรับโปรแกรมในวันที่สอง หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วจึงเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก มัคคุเทศก์จะพาท่านไปยังวัดพราหมณี เพื่อกราบสักการะหลวงพ่อปากแดง อธิษฐานเสริมกำลังใจขอพระช่วยประทานโชคลาภตามอัธยาศัย แล้วแวะซื้อของฝาก-ของที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น อุดหนุนสินค้าโอท็อปนครนายกที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยม จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่อำเภอบ้านนา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ในช่วงบ่ายคณะจะเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดจุฬาภรณ์วนาราม เพื่อไหว้พระและทำบุญร่วมกัน ทอดน่องเดินชมทิวทัศน์อาณาบริเวณวัดและอุโมงค์ต้นไผ่ที่สวยงาม ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับคณะนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ออกจากวัดจุฬาภรณ์วนาราม เดินทางมุ่งหน้ากลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ จบโปรแกรมกล่าวคำอำลาแยกย้ายกันกลับไปถึงเคหะสถานของตนได้ก่อนเวลาค่ำ.............
รายละเอียดการเดินทาง
08:00 จุดนัดหมาย บริเวณที่จอดรถบัส

นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณที่จอดรถบัส โดยจะมีมัคคุเทศก์รอให้การต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถบัสโดยสารปรับอากาศ

10:30 อุทยานพระพิฆเณศ

ถึงอุทยานพระพิฆเณศ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นจุดหมายแรก ประเดิมด้วยการกราบสักการะเพื่อขอพรจากองค์พระพิฆเณศ เทพแห่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งปวง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ

11:30 ลานจอดรถบัส อุทยานพระพิฆเณศ

ออกเดินทางออกจากอุทยานพระพิฆเณศ

12:00 ร้านอาหารท้องถิ่น ใกล้น้ำตกวังตะไคร้

รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น้ำตกวังตะไคร้

ถึงน้ำตกวังตะไคร้ ชมบรรยากาศธรรมชาติของน้ำตกและสภาพแวดล้อมที่งดงาม นักท่องเที่ยวพักผ่อนอิริยาบทตามอัธยาศัย

15:00 ลานจอดรถบัส น้ำตกวังตะไคร้

นัดพร้อมกัน ออกเดินทางจากน้ำตกวังตะไคร้ มุ่งหน้าไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชล

15:30 เขื่อนขุนด่านปราการชล

ถึงเขื่อนขุนด่านปราการชล เยี่ยมชมและบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของเขื่อนเพื่อการชลประทานและการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

17:00 ลานจอดรถ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ออกเดินทางไปยังโรงแรมจักรดาว เมาท์เท่น วิว เช็คอินห้องพัก (ห้องพักคู่)

18:30 อาหารท้องถิ่น นครนายก

รับประทานอาหารค่ำ กิจกรรมสันทนาการ

07:00 ภัตตาคาร โรงแรมจักรดาว เมาท์เท่น วิว

รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟต์

09:00

เช็คเอาท์โรงแรมที่พัก ออกเดินทาง

09:30 วัดพราหมณี

เดินทางถึงวัดพราหมณี กราบสักการะหลวงพ่อปากแดง จากนั้นแวะซื้อของฝาก-ของที่ระลึก ร้านค้าท้องถิ่น อุดหนุนสินค้าโอท๊อปที่ขึ้นชื่อของนครนายก

12:00 ร้านอาหารท้องถิ่น อำเภอบ้านนา

รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 วัดจุฬาภรณ์วนาราม

เดินทางถึงวัดจุฬาภรณ์วนาราม ไหว้พระและทำบุญร่วมกัน เยี่ยมชมอุโมงค์ต้นไผ่ ถ่ายภาพบรรยากาศอันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก

15:30 ลานจอดรถบัส วัดจุฬาภรณ์วนาราม

พร้อมกัน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

17:30 จุดนัดหมาย บริเวณที่จอดรถบัส

คณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : บริษัท รภัสสา789 จำกัด
โทร : 0968799465
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว