เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
- รถโค้ชปรับอากาศ
- เรือท่องเที่ยวเกาะล้าน
- ค่าที่พัก 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม โรงแรม LK Celestite 4* หรือเทียบเท่า
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- มัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย
- อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 4 มื้อ
- วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (300 บาท/ท่าน ต่อทริป)

ข้อแนะนำการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710,716 ถนนประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทร
0818453303
อีเมล

." พัทยา เกาะล้าน สวนไทย 2 วัน 1 คืน ".

place พิษณุโลก - ชลบุรี
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
"พัทยา - เกาะล้าน - สวนไทย - เขาชีจรรย์" เล่นน้ำทะเลใสๆ ที่เกาะล้าน พิเศษ ! ชมโชว์ คาบาเร่ย์ เที่ยวสวนไทย ชมการแสดงวัฒนธรรมไทย สนุกกับกิจกรรมต่างๆในสวนไทย เครื่องแต่งกายชุดไทย ( Standard ) นั่งช้างชมสวน, นั่งรถม้าลำปาง ล่องเรือโบราณ, นั่งรถชมทัศนียภาพชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมกิจกรรมวิถีไทย
รายละเอียดการเดินทาง
01:00 พิษณุโลก

คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทำการเชคอินจากแอปพลิเคชั่นของผู้เดินทางทุกท่าน

02:00 ชลบุรี

ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีโดยรถบัสปรับอากาศ บนรถมีเครื่องเสียง ไมโครโฟน และคาราโอเกะ เพื่อความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. มีการแวะพัก 2 จุดสำหรับทำภารกิจส่วนตัว

07:00 บริการอาหารเช้า

อรุฯสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า แบบกล่องปิกนิก (มื้อที่ 1)

09:00 เขาชีจรรย์

คณะเดินทางถึง เขาชีจรรย์ ชมพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9

11:00 รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางถึง พัทยา รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 ) ณ ร้านสัมปั้น

13:00 แหลมบาลีฮาย เกาะล้าน

มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้เวลาท่านสมาชิกได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์เมืองพัทยา “Pattaya City” บริเวณท่าเรือ นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (ประมาณ 45 นาที) อิสระเล่นน้ำทะเลสัมผัสชายหาดสีขาวละเอียดนวลตา พร้อมเก็บภาพความประทับใจ เหมาะสมกับเวลานำทุกท่านเดินทางกลับ ขึ้นฝั่ง จากนนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LK Celestite 4* พักผ่อนอิสระ

17:00 บริการอาหารเย็น ชมการแสดงคาบาเร่ต์

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบ้านสุขาวดี (มื้อที่ 3) พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์ แบบตื่นตาตื่นใจ หลังชมโชว์ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนที่สวยงามบริเวณรอบนอกภัตตาคาร ที่จัดไว้ได้อย่างสวยงาม อลังการ อาทิ ต้นไม้เหล็กจำลองแบบจาก Garden By The Bay ประเทศสิงคโปร์ และ การประดับตกแต่งไฟที่งดงามตระการตา (เมนูอาหาร ปลากระพงทอดกระเทียม/ไก่อบโอ่ง/ผัดเผ็ดปลาดุก/กระหล่ำปลีฉ่าน้ำปลา/น้ำตกไก่/หอยตลับผัดน้ำพริกเผา/ต้มยำกุ้งปลาหมึก/ข้าวสวย/ผลไม้)

20:00 โรงแรม LK Celestite 4*

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม

08:00 บริการอาหารเช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4 ) นำคณะทำการเชคเอาท์ด้วยแอปพลิเคชั่น

09:00 สวนไทย พัทยา

นำท่านเดินทางสู่ สวนไทย พัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทย สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวิต อันงดงามและทรงคุณค่าของชาวไทยทั่วทั้ง ๖ ภาค และศาสตร์พระราชาบนพื้นที่หว่า ๒๕0 ไร่ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ปางช้าง รถม้าลำปาง อุโมงค์พรรณไม้ ประตูเมืองสวนไทย กิจกรรมประเพณีลอยกระทง น้ำตกและถ้ำพญานาค ศาลาบูชาพญานาค ชุมชนวิถีไทย ตลาดน้ำ ศาลากลางน้ำ ล่องเรือวิถีไทย เรือสวนไทย นาข้าว สวนผลไม้ การแสดงสัตว์แสนรู้ ฟาร์มสวนไทย สวนดอกไม้ สวนบัวกระด้ง นาขั้นบันได ไร่ชา หอพระ รับประทานอาหารกลางวันอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว การแสดงวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมวิถีไทย

12:30 ช้อปปิ้งของฝาก

ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน อำลาเส้นทางท่องเที่ยว มุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก มีการแวะพัก 2 จุดสำหรับทำภารกิจส่วนตัว ระหว่างเดินทางสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะหรือชมภาพยนตร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (บนรถ)

19:00 จังหวัด พิษณุโลก

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร : 0818453303
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว