เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทางท่องเที่ยว (รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น First Class)
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม (จำนวน 5 มื้อ)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ
- ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถระหว่างเดินทาง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์ และทีม STAFF คอยให้การบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ระบุในโปรแกรม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
- โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา และความจำเป็น ทั้งนี้ถือเอาความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
396 ซอย- ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
เบอร์โทร
0850163780
อีเมล

04 โปรแกรมท่องเที่ยว จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

place สระแก้ว - จันทบุรี
โดย ไทย-ลาว เอเชียทราเวล เซอร์วิส
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
บริษัท ไทย-ลาว เอเชีย ทราเวล เซอร์วิส มีความยินดีที่จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวชาร์ตพลังกาย พลังใจ ยังจังหวัดจันทบุรี ของดีแห่งทะเลตะวันออก มีทั้งน้ำตก ทะเล ย่านชุมชนเก่า ศูนย์อนุรักษ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายให้ทุกท่านได้เที่ยวชม
รายละเอียดการเดินทาง
00.01 น. จุดนัดหมาย จ.สระแก้ว

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน ไทย - ลาว เอเชีย ทราเวล เซอร์วิส คอยดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระให้แก่ทุกท่าน จากนั้นทีมงานให้คณะเข้าระบบแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อเริ่มสแกน QR Code จากคณะเดินทางทุกคน พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น FIRST CLASS สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะหรือชมภาพยนตร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (บนรถ)

07.00 น. จ.จันทบุรี

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จ.จันทบุรี นำคณะทำภารกิจส่วนตัวเรียกความสดชื่นจากการเดินทางไกล

08.00 น. ร้านอาหารแม่วรรณา

บริการอาหารเช้า ...(มื้อที่ 1)... (คูปองอาหาร 50 บาท/ท่าน) หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว คณะร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน...(ภาพที่ 1)...

09.30 น. วัดปากน้ำแขมหนู

คณะเข้าเที่ยวชมความงดงามของโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน ทนน้ำเค็ม แถมยังกันสนิม แห่งเดียวของเมืองจันท์ ณ วัดปากน้ำแขมหนู ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน...(ภาพที่ 2)...

11.00 น. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ชมปลาทะเลสวยๆ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก จัดแสดงสัตว์น้ำและปลาหลากหลายชนิด มีทั้งหมด 36 ตู้ มีอุโมงค์ปลา และแผ่นป้ายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน...(ภาพที่ 3)...

12.00 น. ร้านอาหารป้ารุ่งซีฟู๊ด

บริการอาหารกลางวัน ...(มื้อที่ 2)...

13.30 น. แหลมเสด็จ บูรพาบีช รีสอร์ท

คณะ Check in เข้าที่พัก เชิญทุกท่านเก็บสัมภาระต่างๆให้เรียบร้อย และพักผ่อนตามอัธยาศัย รีสอร์ทตั้งอยู่ชายหาดแหลมเสด็จ บ้านพักติดกับทะเล สงบ ร่มรื่น ชายหาดส่วนตัวสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้อย่างเพลิดเพลิน อิสระกับการเล่นน้ำหรือเดินเล่นสัมผัสหาดทรายขาว ซึ่งทอดยาวสุดสายตา หรือสนุกสนานกับกิจกรรมชายหาด เช่น ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด ฯลฯ

18.00 น. ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

บริการอาหารเย็น ...(มื้อที่ 3)... พร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมขับร้องเพลงด้วยดนตรีคาราโอเกะ พิเศษ ***บริการเมนูซีฟู๊ดทุกโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงมื้อค่ำ***

06.00 น. แหลมเสด็จ บูรพาบีช รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่แบบสบายๆ กับบรรยากาศกลิ่นไอท้องทะเลยามเช้า

07.00 น. ห้องอาหารของรีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ...(มื้อที่ 4)... หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้เวลาอิสระกับการถ่ายรูป เก็บภาพมุมสวยๆของท้องทะเลยามเช้าไว้เป็นที่ระลึก และร่วมบันทึกภาพประทับใจแบบหมู่คณะ...(ภาพที่ 4)...

08.00 น. แหลมเสด็จ บูรพาบีช รีสอร์ท

คณะ Check out ออกจากที่พัก ทีมงานสแกน QR Code จากแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของคณะเดินทางทุกคน เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านตรวจสอบสัมภาระต่างๆขึ้นรถ

09.30 น. เนินนางพญา

อิสระกับการถ่ายรูปและชมวิวบริเวณ เนินนางพญา จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวจากหน้าผาริมทะเล และถนนโค้งสวย ทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน...(ภาพที่ 5)...

11.30 น. ร้านอาหารต้นตำรับ

บริการอาหารกลางวัน ...(มื้อที่ 5)... (คูปองอาหาร 50 บาท/ท่าน)

13.00 น. ซื้อของฝากร้านต้นตำรับ

อิสระกับการเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก มากมายหลายชนิด อาทิเช่น ผลไม้แปรรูป, ผลไม้ตามฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผลิตภัณฑ์จากเสื่อจันทบูร, น้ำสำรอง ฯลฯ เพื่อนำกลับไปฝากคนที่บ้าน

14.00 น. จ.จันทบุรี

คณะทัวร์อำลาเส้นทางท่องเที่ยว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สระแก้ว ตามเส้นทาง จ.จันทบุรี - อ.สอยดาว - จ.สระแก้ว ระหว่างเดินทางสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะหรือชมภาพยนตร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (บนรถ)

ปิด x
บริษัท : ไทย-ลาว เอเชียทราเวล เซอร์วิส
โทร : 0850163780
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว