เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าวรวมรายการต่อไปนี้


1. ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า (พักคู่) โรงแรมไมค์บีช รีสอร์ท 3 ดาว หรือเทียบเท่า 1 คืน


2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ


3. ค่าอาหารว่างบนรถ 2 ชุด ส่วนน้ำดื่มบนรถมีตลอดการเดินทาง


4. ค่าอาหารค่ำ 1 มื้อ


5. ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ตลอดเส้นทาง


6. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามโปรแกรม


7. ค่าจ้างมัคคุเทศก์เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดรายการ


8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท


9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


 


ราคาดังกล่าวไม่รวม


1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักท่องเที่ยว


2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม


 


หมายเหตุ


โปรแกรมเดินทางอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรณีสภาพดินฟ้าอากาศ การจราจร หรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นใด ทางบริษัทจะแจ้งนักท่องเที่ยวโดยเร็ว ทันทีที่ทราบว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
40/213 ซอยพระยาสุเรนทร์40 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร
0968799465
อีเมล

กรุงเทพฯ-พัทยา: 3วัด-3หาด-3ตลาด

place กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
โดย บริษัท รภัสสา789 จำกัด
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
มัคคุเทศก์มืออาชีพจะนำท่านเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศที่แสนสะดวกสบาย ตั้งต้นกันตอนเช้าตรู่จากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางมอเตอร์เวย์มุ่งสู่พัทยา โดยจุดหมายแรกคือ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเดิมโปรแกรมเช้าวันแรกด้วยการไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมพระมหาเจดีย์ซึ่งมีสถาปัตยกรรมจำลองจากวัดพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย จากนั้นเดินทางไปยังวัดเขาชีจรรย์ เพื่อกราบสักการะพระพุทธรูปสลักทองคำอันยิ่งใหญ่ บนหน้าผาหินปูนเขาชีจรรย์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อน ได้ทรงสร้างไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนในช่วงบ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว จะนำท่่านเดินทางสู่ชายหาดจอมเทียน เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท เล่นน้ำทะเล เดินเล่น นวดแผนโบราณ หรือถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปยังจุดชมวิวเมืองพัทยาบนยอดเขาพระตำหนัก ถึงยามเย็นก็ลงจากเขาพระตำหนักเพื่อเดินทางเข้าเช็คอินห้องพัก (พักคู่) โรงแรมไมค์ บีช รีสอร์ท พัทยา นัดหมายรับประทานอาหารค่ำกันตอน 18:30น. แล้วพากันเดินชมตลาดนัดค่ำ ต่อด้วยการเดินลัดเลาะตามมัคคุเทศก์ไปค้นหาความเป็นถนนคนเดินของพัทยา ย่ำเดินพอได้เมื่อยขาแล้ว ก็พากันกลับโรงแรมที่พักราว 22:00น. เพื่อเข้านอนพักผ่อนเอาแรงสำหรับวันพรุ่งนี้.....................วันที่สอง เช้าตรู่เริ่มจากรับประทานอาหารบุฟเฟต์ร่วมกันแล้ว ยังมีเวลาให้ท่านเดินทอดน่องสูดอากาศชายหาดพัทยายามเช้า 10:00น.จึงเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ตลาดหนองมน เพื่อให้ท่านได้แวะเดินหาซื้อของฝาก ณ ร้านค้าสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น และรับประทานอาหารกลางวันร่วมก้นที่ตลาดหนองมน ช่วงบ่ายจะพาท่านไปสัมผัสบรรยากาศหาดบางแสนที่สวยงามขึ้นชื่ออีกหาดหนึ่ง เสร็จแล้วจะนำท่านเดินทางไปยังวัดแสนสุขสุทธิวราราม เพื่อชมเมืองสวรรค์ / แดนนรก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสนนัก ส่วนรายการปิดท้ายยามเย็นเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมตลาดอ่างศิลา เพื่อให้ท่านเลือกซื้อหาเครื่องครัว-เครื่องใช้ ที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของอ่างศิลามากว่าร้อยปี ใครๆ ก็ทายถูกว่าเป็นอะไร? จากนั้นก็พร้อมเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำโดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดการเดินทาง
08:00 จุดนัดหมาย บริเวณที่จอดรถบัส

นักท่องเที่ยวมาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย มัคคุเทศก์รอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางโดยรถบัสประจำทางปรับอากาศ บนเส้นทางมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าสู่พัทยา

10:30 วัดญาณสังวราราม

เดินทางถึงวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเดิมโปรแกรมเช้าวันแรกด้วยการไหว้พระทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมความงดงามร่มรื่นของภูมิสถาปัตย์ในบริเวณวัดและชมความสวยงามของพระเจดีย์พุทธคยาจำลองที่เป็นเอกลักษณ์

12:00 วัดเขาชีจรรย์

เดินทางถึงวัดเขาชีจรรย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปสลักทองคำ บนหน้าผาหินปูนของเขาชีจรรย์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสลักทองนี้ไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9

12:30 ร้านอาหารท้องถิ่น

รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 ชายทะเล หาดจอมเทียน

เดินทางถึงชายทะเล หาดจอมเทียน ให้ท่านสามารถแยกย้ายกันพักผ่อนอิริยาบทโดยอิสระ เล่นน้ำทะเล เดินเล่น นวดแผนโบราณ หรือถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย มีเวลาให้ท่านราว 2 ชั่วโมง จึงกลับมาพร้อมกันที่จอดรถบัส

16:30 จุดชมวิว เขาพระตำหนัก

เดินทางถึงจุดชมวิวเขาพระตำหนัก เพื่อชมวิวภาพมุมสูงของชายหาดและตัวเมืองพัทยาในยามเย็น เป็นภาพกว้างที่มองจากยอดเขาพระตำหนัก

18:00 โรงแรมไมค์บีช รีสอร์ท พัทยา

เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (ห้องพักคู่) โรงแรมไมค์บีช รีสอร์ท พัทยา

19:00 ร้านอาหารท้องถิ่น พัทยา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นพัทยา จากนั้นพากันเดินเที่ยวชมตลาดนัดค่ำ ต่อด้วยการเดินลัดเลาะตามมัคคุเทศก์ไปตามถนนคนเดินพัทยา เพื่อค้นหาตัวตนของพัทยา แล้วกลับโรงแรมที่พักราว 22:00น. เพื่อพักผ่อนเอาแรงสำหรับโปรแกรมเที่ยววันพรุ่งนี้

07:00 รับประทานอาหาร บุฟเฟต์

รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟต์ จากนั้นยังมีเวลาให้ท่านได้พักผ่อน ชมบรรยากาศชายหาดพัทยาในยามเช้า จนถึงราว 10:00น.

10:00 เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก

ทะยอยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก แล้วพร้อมกัน ณ ที่จอดรถบัสเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ตลาดหนองมน

11:00 ถึงตลาดหนองมน

ถึงตลาดหนองมน เพื่อให้ท่านได้แวะเดินหาซื้อของฝาก ณ ร้านค้าสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น ทั้งอาหาร และผลไม้ จนถึงเที่ยงวัน

12:00 ร้านอาหารท้องถิ่น

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13:30 ชายทะเล หาดบางแสน

ช่วงเวลาบ่ายจะพาท่านเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศหาดบางแสน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง เรามีเวลาเดินเล่นชายหาด ถ่ายภาพ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ราว 1 ชั่วโมงครึ่ง

15:30 วัดแสนสุขสุทธิวราราม

เดินทางไปยังวัดแสนสุขสุทธิวราราม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสนนัก เพื่อชมเมืองสวรรค์ / แดนนรก ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก

16:30 ตลาดอ่างศิลา

เดินทางถึงและเยี่ยมชมตลาดอ่างศิลา เป็นรายการปิดท้าย เพื่อให้ท่านเลือกซื้อหาเครื่องครัว-เครื่องใช้ ที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนอ่างศิลามานับร้อยปี ใครๆ ก็ทายถูกว่าคืออะไร?

17:30 คณะพร้อมเดินทางกลับ

เดินทางมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานคร

19:00 ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : บริษัท รภัสสา789 จำกัด
โทร : 0968799465
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว