เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราราคา 2,000 บาทนี้
รวมค่าบริการ
1. รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 35 ที่นั่ง/คัน และรายการนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน คือ โรงแรม โซ บูทีค จอมเทียน บีช พัทยา (หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าน้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 2 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)

ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ อาทิ อาหารเช้ามื้อแรก, อาหารกลางวันและมื้อเย็นของวันที่ 2 ระหว่างการเดินทางกลับ เป็นต้น
2. ทางโรงแรม ร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกมื้อการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
409/151 หมู่บ้าน 3 ซอย- ถนน- ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
เบอร์โทร
0813826689
อีเมล

."04. หนองบัวลำภู - พัทยา"

place หนองบัวลำภู - ชลบุรี
โดย เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
รายการนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน สำหรับแพ็คเกจ "กำลังใจ" พาเที่ยวพัทยา โดยรวมค่าบริการรถบัสปรับอากาศ, โรงแรม 4 ดาว ริมชายหาด, อาหาร 3 มื้อ, เที่ยว 5 แห่ง คุ้มค่าและประทับใจ
รายละเอียดการเดินทาง
06:30 น. ท่าเรือบาลีฮาย

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณท่าเรือบาลีฮาย โดยมีป้าย "PATTAYA City" เป็นฉากอยู่ด้านหลัง (ภาพที่ 1)

07:00 น วัดพระใหญ่

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณบันไดนาคทางขึ้นวัด (ภาพที่ 2)

07:30 น. เขา ส.ทร.5

จุดชมวิวที่สวยที่สุดของพัทยา สักการะอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

09:00 น. สวนนงนุช

กรุณาแสดงบัตรประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน “จังหวัดหนองบัวลำภู” ก่อนเข้าชมสวนนงนุช "1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก" ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าป้ายชื่อสวนนงนุช (ภาพที่ 3) นั่งรถรางชมสวนและหุบเขาไดโนเสาร์, รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ และชมการแสดงช้างแสนรู้ (รอบ 13:30 น.)

15:00 น. เช็คอินเข้าที่พัก

โรงแรมระดับ 4 ดาว ริมหาดจอมเทียน : โรงแรม โซ บูทีค จอมเทียน บีช พัทยา (หรือเทียบเท่า)

18:00 น. สวนอาหาร เรือนไทย

รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์รำไทย พักผ่อนสังสรรค์และร้องเพลงคาราโอเกะ

22:00 น. กลับโรงแรม ราตรีสวัสดิ์

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

08:00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

09:00 น. ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณป้ายตลาดน้ำ (ภาพที่ 4)

10:00 น. อาร์ท อิน พาราไดซ์ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณหน้าอาคาร (ภาพที่ 5)

12:00 น. ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ศูนย์อาหาร เพียร์ 21 ที่ชั้น 3 ของศูนย์การค้า (ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว)

14:00 น. ศูนย์รวมของฝากบัวตอง

19:00 น. จุดพักรถ ลานพักดี จ.นครราชสีมา

24:00 น. กลับถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
โทร : 0813826689
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว