เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวมค่าบริการ
1. รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 40 ที่นั่ง/คัน และรายการนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน คือ โรงแรม คริสตัล พาเลส รีสอร์ต แอนด์ สปา (หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าน้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 2 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับเกาะล้าน และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าน้ำแข็ง ค่าซอฟท์ดริ้งค์ ในมื้อต่าง ๆการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
409/151 หมู่บ้าน 3 ซอย- ถนน- ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
เบอร์โทร
0813826689
อีเมล

.”08. ฉะเชิงเทรา - พัทยา”

place ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี
โดย เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
เที่ยวพัทยาแบบคุ้มค่า ไม่จำเจ ไปเกาะล้าน และ เที่ยวเมืองน้ำแข็ง หรือ ดูโชว์ปลาโลมา รวมอาหาร 4 มื้อพร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารเย็น
รายละเอียดการเดินทาง
08:30 น. ท่าเรือบาลีฮาย ถ่ายรูปกับป้าย Pattaya City

09:00 น. เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน ด้วยเรือสปีดโบ้ท

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเช็ตเมนู บนเกาะล้าน

14:00 น. เดินทางกลับเข้าฝั่ง เมืองพัทยา

15:00 น. เช็คอิน โรงแรมคริสตัล พาเลส รีสอร์ต แอนด์ สปา (หรือเทียบเท่า)

18:00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

22:00 น. กลับห้องพัก .... ราตรีสวัสดิ์

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์

09:00 น. วัดพระใหญ่ / จุดชมวิว เขา สทร.

11:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ศูนย์อาหาร เพียร์ 21 ในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21

13:00 น. ฟรอสท์ เมืองน้ำแข็ง พัทยา หรือ โชว์ปลาโลมา ที พัทยา ดอลฟินนาเรี่ยม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

16:00 น. ศูนย์รวมของฝากบัวตอง / จุดพักรถมอเตอร์เวย์

18:00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
โทร : 0813826689
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว